'Voor u ligt het programma ‘Samen groen en sociaal’ van GroenLinks voor de Provinciale Statenverkiezingen van 2023 in Groningen.

Ik ben enorm trots op wat er ligt. Inhoudelijk zijn wij er duidelijk over: wij willen dat iedere Groninger de energierekening kan betalen, toegang heeft tot voorzieningen zoals goed openbaar vervoer en zorg en kan genieten van groen in de buurt. Werk en een inkomen waarmee iedereen volwaardig mee kan doen in onze maatschappij. Wij willen een provincie waarin iedereen dezelfde kansen krijgt en waar geen ruimte is voor discriminatie of uitsluiting.

Daarvoor zijn veranderingen noodzakelijk zoals een eerlijke energietransitie Dat levert niet alleen een aangename temperatuur in huis op, maar ook stopt het buiten de verdere klimaatverandering. Want we moeten minder broeikasgassen uit gaan stoten. Ook in Groningen is klimaatverandering al merkbaar door toenemende hoosbuien en droogte. 

Als we onze mooie provincie niet anders inrichten dan kunnen we er over 100 jaar niet meer wonen zoals nu. Door meer ruimte te maken voor water, door meer bomen te planten om hitte tegen te gaan en anders te gaan bouwen kunnen we hier wél blijven wonen. 
GroenLinks durft keuzes te maken die het dagelijks leven voor iedere Groninger comfortabeler maken, door (energie)armoede aan te pakken en door mijnbouwactiviteiten die de leefbaarheid van de inwoners ernstig aantast - zoals gas- en zoutwinning - in de provincie niet alleen te stoppen, maar ook een effectieve schadeafhandeling in gang te zetten. 

Maar ook door keuzes te maken waarmee een duurzame toekomst gewaarborgd is. Door ruimte te bieden aan duurzame energieprojecten voor en door inwoners en door schaalvergroting van eiwitrijke en zilte teelt. 

Wij nemen hierin onze verantwoordelijkheid. 

Voor een eerlijke, duurzame en groene samenleving nu en in de toekomst. Voor iedere Groninger!'

Melissa van Hoorn (lijststrekker)