Onze kandidaten voor de Statenverkiezingen: Jeroen Hut (plek 11)

Jeroen Hut is nummer 11 op de kandidatenlijst van GroenLinks en woont sinds kort in Haren. Hij is afgestudeerd als Human Technology engineer in de energietransitie en is dus specialist in verduurzaming. Hij wil zich inzetten voor een betere samenleving waarin iedereen kan meeprofiteren van de energietransitie.

"De Energietransitie wordt een succes als we het samen doen!"

“Om CO2 emissie tegen te gaan, moeten we massaal over op schone energie. Een enorme opgave die we alleen redden als we dat samen doen: samen besparen en ook samen duurzame energie opwekken. Daarom heb ik mijn afstudeeronderzoek uitgevoerd bij Grunneger Power, de lokale energiecoöperatie van de stad Groningen. Zij hebben de gedeelde visie dat de gehele samenleving dient te profiteren van de energietransitie, niet alleen degene die al veel hebben. Van deze ervaring heb ik geleerd dat het heel belangrijk is dat de winsten van de energietransitie eerlijk verdeeld worden. Als we dat slim en goed doen, dan levert het ons comfortabele huizen op, een stuk onafhankelijkheid, goedkopere stroom en natuurlijk een voorloperrol. Dan wordt de expertise op het gebied van vergroening ons nieuwe export-product. Hierdoor kunnen we in onze provincie twee vliegen in één klap slaan: verduurzamen en armoede aanpakken. Laten we van deze kans optimaal gebruik maken.

Om dit concreet te maken willen we dat iedereen de mogelijkheid heeft zijn eigen duurzame energie op te wekken door bijvoorbeeld eigen of coöperatieve zonnepanelen of windmolens. We stimuleren productie in coöperatieve vorm door coöperaties financieel te ondersteunen. Ook maken we samen het grootste zonnedak van Nederland door alle geschikte daken van huizen en bedrijven vol te leggen met zonnepanelen en waar ook mensen van kunnen profiteren die zelf geen geld of dak hebben voor zonnepanelen!

En natuurlijk gaan we samen massaal energie besparen. Natuurlijk in de huizen, maar vooral de grote industrie.  Hier zijn sociale en progressieve oplossingen voor nodig. Oplossingen waar ik, GroenLinks en duizenden anderen aan willen meedenken en uitvoeren.”