Onze kandidaten voor de Statenverkiezingen: Nadja Siersema (plek 7)

Nadja Siersema is een geboren en getogen Knoalster, ze is leerkracht in het Speciaal Basisonderwijs (SBO) en geeft les aan groep 8. 

“Leerkracht zijn is een prachtig beroep: je bereidt de leerlingen voor op de veranderende maatschappij, zodat zij zich hierin staande kunnen houden en een goed leven kunnen opbouwen. Het is mooi om te zien hoe de leerlingen als persoon groeien. Ze weten natuurlijk dat ik actief ben voor Groenlinks en regelmatig stellen ze dan ook kritische vragen: hoe zit het met die windmolens? Wil GroenLinks nergens meer vuurwerk? Waarom ligt er zoveel zwerfafval? En wat moeten we doen om het klimaat te verbeteren? Ze maken zich zorgen. En terecht, want de leerlingen voelen dat het tijd wordt dat er wat gedaan wordt. Waarom praten al die volwassenen vooral en doen ze zo weinig? Dan zitten wij, de volgende generatie, er als we groot zijn nog mee.

De leerlingen willen zelf graag iets doen en beginnen in de eigen omgeving. Veel schoolpleinen zijn een verzameling van tegels. Mooi om op te basketballen of voetballen en lekker makkelijk in onderhoud. Maar mijn leerlingen missen een beetje avontuur. Buiten de gebaande paden ontdekken en buiten de lijntjes kleuren. In de klas vragen we hen al om te blijven zitten, goed op te letten en niet voor hun beurt te praten. In de pauzes zou dat anders moeten zijn. Groene schoolpleinen zijn daarom een must voor de leerlingen. Een groen schoolplein brengt rust, creativiteit, ontdekking en meer beweging. Daarnaast zijn er ook voordelen die de kinderen niet zien maar die er wel degelijk zijn: de pleinen blijven koeler op onze hetere zomerse dagen en water en voedingsstoffen bereiken de bodem veel beter waardoor de biodiversiteit vergroot wordt. Het is kortom veel gezonder voor de leerlingen en dient als een groene long in stedelijk gebied! Als het aan mij ligt gebruiken we de komende statenperiode om elke school te voorzien van een groen schoolplein. De subsidie ligt er, nu de uitvoering nog!”