Op weg naar versterkingsoperatie 2.0

GroenLinks constateert, met vele anderen, dat het veel te langzaam gaat met het versterkingsopgave in Groningen. Voortgaan op de ingeslagen weg zal dat probleem niet oplossen. Er moet een andere aanpak komen. Inspecties van woningen en gebouwen kunnen wel doorgaan; de resultaten daarvan kunnen we gebruiken als we aan de slag gaan met de versterkingsoperatie 2.0. 

Een andere aanpak van de versterking heeft als het aan GroenLinks ligt als uitgangspunt dat de bewonersgeorganiseerd in lokale corporaties of andere kleinschaligesamenwerkingsverbanden, richting moeten geven aan de versterking in hun eigen woonomgeving. Volgens statenlid Hendri Meendering gaat het om ‘een versterkingsoperatie waarbij wensen en ideeën van de bewoners centraal staan’.Naast primair veiligheid gaat het om toekomstbestendig wonen in een omgeving die aansluit bij de woonwensen van de bewoners. Maar ook energieneutraal, geen gasaansluitingen meer, en samen energie opwekken. Dit betekent dat niet alleen de NAM opdraait voor de kosten, maar dat ook de overheid met financiële steun mee moet doen. 

In de door GroenLinks voorgestelde aanpak hoeven bewoners niet op eigen houtje plannen te ontwikkelen, maar zij krijgen steun van deskundigen, zowel ambtelijk, bouwkundig als juridisch, waardoor problemen van diverse aard snel kunnen worden opgelost. Alleen met een dergelijke aanpak zal het vertrouwen terugkomen en gaan we echt aan de slag voor een veilig Groningen.