De Rechtbank Noord-Nederland heeft vrijdag jongstleden uitspraak gedaan in een voorlopige voorziening die draaide om een staluitbreiding bij een veehouder in het Friese Ee. Deze boer wilde een nieuwe en grotere stal bouwen met een nieuw type vloer die er voor zou zorgen dat er minder ammoniak (een stikstofverbinding) vrij komt. De rechter stelt dat de werking van deze vloer allerminst zeker is. Deze uitspraak heeft mogelijk ook gevolgen voor Groningen. GroenLinks vraagt het college wat deze gevolgen zijn.

De provincie heeft hiermee te maken omdat die een Natuurbeschermingswet-vergunning moet afgeven aan bedrijven die stikstof uitstoten. Stikstof zorgt er namelijk voor dat de soortenrijkdom in de natuur afneemt. GroenLinks vindt het van groot belang dat de Groningse vergunningverlening juridisch houdbaar is, dus in overeenstemming is met de uitspraak van de Rechtbank Noord-Nederland, én er toe bijdraagt dat de natuur er echt op vooruit gaat.

Arjen Nolles -Statenlid van GroenLinks: “Door de stikstofaanpak op feiten en niet op aannames te baseren, kunnen afdoende maatregelen genomen worden. We moeten nu doorpakken; kies voor een aanpak die voor de toekomst echt houdbaar is. Juridisch en ecologisch. Alleen dan kunnen landbouw en natuur er op vooruit gaan.

De vragen vind je in de bijlage