Provinciale reacties op GroenLinks vragen over camping Wedderbergen en luchtballonnen Zuidlaardermeer

De Statenfractie heeft onlangs vragen gesteld over de uitbreiding van de Camping Wedderbergen in Natuurnetwerk gebied (vroeger: EHS) en over de ballonvaart boven het Zuidlaardermeer. Op beide punten heeft het provinciaal bestuur inmiddels gereageerd.

Over de camping: "De voorgenomen uitbreiding is in strijd met het bestemmingsplan. Tegen het besluit tot vergunningverlening voor het kappen van bomen en het graven van sleuven hebben wij een pro forma bezwaarschrift ingediend, omdat wij betwijfelen of de vergunning had mogen worden verleend. Daarbij hebben wij in aanmerking genomen dat vooraf geen onderzoek is uitgevoerd naar de ecologische stand van zaken van het gebied. Een dergelijk onderzoek is inmiddels in gang gezet." De antwoorden op alle vragen vind je in de bijlage.  

Wat betreft de ballonnen gaat de provincie samen met belangenorganisatie Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL) en beheerder Stichting Het Groninger Landschap maatregelen nemen om verstoring door laag overvliegende luchtballonnen boven het Zuidlaardermeer te voorkomen. Er zijn afspraken gemaakt over het vliegen over het Natura 2000-gebied Zuidlaardermeer. Die afspraken houden in dat de provincie de regels in het Beheerplan Zuidlaardermeergebied over het vliegen met een luchtballon boven het Zuidlaardermeergebied gaat aanscherpen en verduidelijken. Daarnaast moeten ballonvaarders beter op de hoogte zijn van de beperkingen die gelden voor het vliegen boven Natura 2000-gebieden. De KNVvL gaat haar leden daarom extra informeren over de kwetsbaarheid en regels die gelden om te vliegen over een Natura 2000-gebied om incidenten in de toekomst te voorkomen. Tevens is afgesproken dat de piloten die betrokken waren bij de incidenten worden aangesproken door de KNVvL. De antwoorden op de vragen zijn nog niet binnen.