Provinciale Staten van Groningen organiseren op voorstel van GroenLinks een expertmeeting over insectensterfte

Velen in Nederland maken zich zorgen over de insectenstand. Sinds de jaren tachtig is ruim 70% van de insecten verdwenen. Om duidelijk te krijgen wat de oorzaken van dit verschijnsel zijn en wat er aan kan gebeuren, organiseren Provinciale Staten op initiatief van GroenLinks een expertmeeting. De meeting wordt voorbereid door Harrie Miedema (GroenLinks), Kirsten de Wrede (PvdD), René van der Goot (PvdA) en Mada Miesen (VVD).

Het verdwijnen van de insecten is niet alleen slecht voor de dieren zelf, maar ook voor de natuur en de landbouw. Insecten vervullen een belangrijke rol in ons ecosysteem door te zorgen voor bevruchting van planten, bomen en gewassen. Daarnaast vormen ze een belangrijke bron van voedsel voor vele soorten dieren.

De expertmeeting maakt het mogelijk antwoorden te krijgen op vragen als 'hoe gaat het met de insectenstand in Groningen, wat kan er gedaan worden om de achteruitgang van insecten te stoppen en wat kan specifiek de provincie hier tegen doen? Door alle kennis tijdens zo'n meeting te verzamelen leg je een basis voor provinciaal beleid.

GroenLinks Statenlid Harrie Miedema: "De expertmeeting is een eerste stap op weg naar een aanpak van de insectensterfte. Wat GroenLinks betreft moet de oplossing voor een deel in de landbouw gezocht worden: we moeten op korte termijn naar natuurinclusieve landbouw toe. Dat is landbouw waarbij rekening gehouden wordt met de natuur. Dat idee leeft, zo bleek uit onderzoek van het dagblad Trouw, ook bij veel boeren. Dat is hoopgevend."