Boeren in de Drents-Groninger Veenkoloniën, Westerwolde of Oldambt, kunnen vanaf 1 februari subsidie aanvragen voor natuurinclusief boeren. Mogelijke projecten zijn een nieuwe teelttechniek, strokenteelt in combinatie met innovatie, het benutten van overgebleven hoekjes land voor kruidenranden of het lokaal verkopen van producten. Er is maximaal € 25.000 subsidie per project beschikbaar.

Meer informatie: https://www.provinciegroningen.nl/actueel/nieuwsartikel/subsidie-voor-b…