Regering doe iets aan die aardbevingen!

Woensdagnacht vond voor de zoveelste keer een aardbeving plaats in Noord-Groningen. Minister Kamp was vandaag op bezoek in Loppersum en verwacht werd dat hij resultaten van onderzoeken zou presenteren en met concrete maatregelen zou komen. Helaas bleek dat de onderzoeken nog niet klaar zijn en er nog geen concrete maatregelen voorhanden zijn. Statenlid Nienke Homan: 'Wij willen dat de minister nu in actie komt en niet langer treuzelt en uitstelt!'

Vier van de elf onderzoeken naar de gevolgen van aardgaswinning  zouden in juni gepresenteerd worden. Naar aanleiding daarvan  stuurde Minister Kamp vandaag een brief naar de Tweede Kamer waar geen concrete resultaten of preventieve maatregelen in staan, de onderzoeken zijn dus nog niet klaar. Er wordt wel verwezen naar nadere studies en plannen van aanpak. En dat terwijl de eerste zwaardere aardbeving vannacht alweer plaatsvond. En ondertussen doet Den Haag niets!

Als acties op korte termijn noemt de minister het ontwikkelen van een praktijkrichtlijn voor bouwnormen, en wil daarmee pas eind 2014 beginnen, en kijken naar voorstellen voor duurzaamheid, groei en werkgelegenheid. Over het advies dat de Staatstoezicht op de Mijnen heeft gegeven, het drastisch reduceren van de gasproductie, wordt met geen woord gesproken. GroenLinks drong hier reeds in februari op aan.

Nu ook Kamps eigen Statenfractie in Groningen vraagt om maatregelen lijkt de tijd rijp om wat te doen in plaats van wachten op onderzoeken die niet komen. GroenLinks wil preventieve maatregelen zoals het verminderen van de aardgasproductie, het verstevigen van gebouwen en daarmee direct inzetten op investeren in de leefbaarheid. Het verstevigen van gebouwen moet direct gekoppeld worden aan woningisolatie en andere duurzaamheidsmaatregelen zoals zonnepanelen