Schadeafhandeling aardbevingen: de NAM op afstand

De rapportage van de Nationaal Coördinator doet verlangen naar de volgende rapportage, maar alleen als deze dan wel concreet is. Wij zijn geen voorstander van het weer optuigen van een nieuwe organisatie voor de schadeafhandeling, maar dat de rol van de NAM duidelijk en zeer beperkt moet zijn, dat wel en dus duidelijkheid voor de inwoners en zeker geen vertragende werking op de schadeafhandeling en versterking. De omkering van de bewijslast is een stap in de goede richting. Of het effect heeft, de tijd zal het leren.

Waar wij naar zoeken is een manier waarop we de schadeafhandeling meer inzichtelijk krijgen; snel, goed en lokaal afhandelen van de kleinere schades zodat de focus kan komen te liggen op de grotere en complexe schades.

De NAM meer op afstand zetten dus, hoe gaan we dat dan doen?

Laten we beginnen met de kleine schades en de volgende procedure hanteren:

  • er wordt schade vastgesteld
  • beoordeling door de eigen aannemer en
  • laten repareren door diezelfde lokale aannemer
  • de rekening zenden naar het CVW.

Dus geen schadebeoordeling meer van het CVW. Waar de grens voor  kleine schades moet komen te liggen is lastig te bepalen. Wij hebben het CVW gevraagd om meer inzicht in schadebedragen, maar helaas de informatie niet mogen ontvangen. Wat ons betreft wordt het in ieder geval ingezet voor alle schades tot 5000 euro, maar uiteraard mag die grens hoger komen te liggen. Een pilot is ook prima, maar dan wel een pilot van behoorlijke omvang! Het zou mooi zijn als GS mee kan denken en dit idee meeneemt in de gesprekken met de Nationaal Coördinator.

Natuurlijk brengt een dergelijke aanpak het risico met zich mee dat ook niet aardbeving gerelateerde schades worden gerepareerd, maar dat moeten we dan accepteren, het gaat om herstel in natura en uiteindelijk een verbetering van de woonomgeving, en wij vertrouwen op de eerlijkheid van de Groningers in deze.

Daarnaast blijven wij hameren op de problematiek rond de verduurzaming, het liefst en energieneutraal maken van particuliere woningen in combinatie met het versterkingsprogramma, dit mag niet uit beeld verdwijnen! Dat is ook onderdeel van de motie die de SP mede namens GroenLinks heeft ingediend.

Hendri Meendering