Schokkende conclusies onderzoek Veiligheidsraad

Gisteren was weer een bewogen dag. Het Rapport van de Onderzoeksraad voor de veiligheid rondom de gaswinning verscheen en heel Nederland praatte erover. 

Ook de Statenfractie van GroenLinks in Groningen is geschrokken van de conclusies. Financieel gewin ging jarenlang boven veiligheid in de keuzes rondom gaswinning: daarmee werden bewuste risico's genomen. Daarnaast stonden het ministerie van Economische Zaken en de NAM niet open voor kritische tegengeluiden vanuit wetenschap en maatschappij.

Al jaren zet GroenLinks zich in voor schone energie, vermindering van gaswinning en gebruik van fossiele brandstoffen. Lees meer in ons dossier aardbevingen en gaswinning.