Schriftelijke vragen : Aardbevingen en energietransitie

De inwoners van een groot deel van de provincie Groningen zijn vanochtend wederom opgeschrikt door een nieuwe aardbeving en dat na de twee aardbevingen van de nacht daarvoor. Hierdoor is bij veel mensen onrust ontstaan over of het nog veilig is om in dit gebied te wonen. Minister Kamp heeft afgelopen donderdag in de Tweede Kamer aangegeven voorlopig niets te doen aan vermindering van de aardgaswinning, terwijl dat wel de kans op zware aardbevingen sterk vermindert. De Statenfractie van GroenLinks vraagt zich af of de provincie nu niet het goede voorbeeld moet geven om te laten zien dat we best met wat minder aardgas toekunnen en dat hierdoor tevens de hoognodige energietransitie wordt versneld. Naar aanleiding van bovenstaande hebben wij de volgende vragen aan het college van GS in de Provincie Groningen:

1. Bent u op de hoogte van de aardschokken die in Noordoost Groningen hebben plaatsgevonden inde nacht van 7 op 8 februari en op 9 februari? \

2. Heeft u vernomen van het standpunt van minister Kamp in de Tweede Kamer dat de regering voorlopig niets doet aan verminderen van aardgaswinning in Groningen?

3. Wat gaat u ondernemen om minister Kamp, de regering en de Tweede Kamer zover te krijgen dat ze toch de aardgaskraan gaan dichtdraaien?

4. Bent u het met ons eens dat de provincie in actie moet komen om de inwoners van Noordoost Groningen tegemoet te komen en een beter vooruitzicht te geven? Zo ja, welke acties bent u van plan te gaan ondernemen? Zo nee, waarom niet?

5. Bent u het met ons eens dat vermindering van de aardgaswinning in Groningen kan bijdragen aan het oplossen van de problemen? Bent u net als ons ontevreden over het standpunt van de regeringsopdracht op dit punt en zo ja, wat bent u van plan daaraan te gaan doen?

6. Bent u het met ons eens dat we nu als provincie moeten laten zien dat we wel met minder aardgas toekunnen?

7. Bent u bereid te kijken naar maatregelen die het verbruik van aardgas in onze provincie op korte termijn terug kunnen dringen, zoals vergroten van de productie van Groen Gas en het versnellen van woningisolatie?

8. Bent u het met ons eens dat dergelijke maatregelen bijdragen aan de energietransitie, een positieve bijdrage kunnen leveren aan de werkgelegenheid in onze provincie en passen bij het streven van uw college om koploper te zijn op energiegebied?

Statenfractie GroenLinks Provincie Groningen

Harrie Miedema

Nienke Homan