Sluit Kolencentrale Eemshaven

GroenLinks Groningen wil kolencentrale Eemshaven direct sluiten. De klimaatdoelstellingen zijn duidelijk. Als Nederland de uitstoot van CO2 broeikasgassen daadwerkelijk wil verlagen dan moeten er drastische maatregelen genomen worden. GroenLinks Provincie Groningen is duidelijk: de kolencentrale in de Eemshaven moet per direct dicht om zo niet alleen schadelijke CO2 uitstoot tegen te gaan maar ook het vervangen van kolen door biomassa tegen te houden. 

De kolencentrale in de Eemshaven verstookt tegenwoordig – naast kolen – ook gesubsidieerd biomassa. Een klein deel daarvan is restafval van de landbouw en het groenonderhoud. Het overgrote deel van de verstookte biomassa is afkomstig van gekapte bomen in Noord-Amerika. Om net zoveel elektriciteit op te wekken als nu met kolen zal de kolencentrale in de Eemshaven 10 miljoen kilo hout per dag moeten verstoken. Dat hout hebben wij niet en groeit ook niet zo snel aan als wij het nodig zouden hebben. De stelling dat de kolencentrale laten draaien op biomassa goed is voor het klimaat is daarmee onjuist. Daarnaast wordt er geen rekening gehouden met de CO2-uitstoot van de schepen die het hout de oceaan over varen en de uitstoot van fijnstof die ook ernstige gevolgen heeft voor de leefbaarheid in de provincie. 

Musetta Blaauw, GroenLinks-kandidaat voor de Provinciale Staten van Groningen “De enige oplossing voor het behalen van de klimaatdoelstellingen van 2020 is het sluiten van de kolencentrale en nog meer vaart maken met écht duurzame energievoorzieningen. Meer wind op zee en zon op alle mogelijke daken in onze provincie. Het per direct sluiten van de kolencentrale in de Eemshaven geeft mogelijkheid om tijdelijk duurzame stroom in te kopen uit Scandinavie, een groot deel van de infrastructuur daarvoor ligt er reeds. Het is een kwestie van willen.”