SODM is duidelijk: gaswinning Groningen naar maximaal 12 miljard kuub

Het gaat niet om gelijk hebben of gelijk krijgen, maar het advies van de SODM is duidelijk, zo snel mogelijk terug naar 12 miljard kuub gaswinning in Groningen. Dit advies lag er ook na de beving bij Huizinge in 2012, inmiddels zijn we vijf jaar verder en terug bij af. Er is nu geen alternatief, de minister moet dit advies overnemen.

Is 12 miljard kuub veilig? Minder is in dit geval altijd goed, de risico’s nemen af, maar de bodem is nog lang niet rustig, dus herstel en versterken blijven noodzakelijk, het is een heftige week, met positieve ontwikkelingen, maar ook met het wrange gevoel dat dit allemaal veel eerder had gekund na de beving in Huizinge.

Het advies van het SODM is in vijf jaar ongewijzigd, er zit een andere minister, met dezelfde premier, maar die is hopelijk ook vijf jaar wijzer geworden. Specifiek voor GroenLinks, de 12 miljard kuub was ons uitgangspunt al langere tijd, maar ook dit is voor ons een tussenstap, op weg naar de volledige energietransitie zonder fossiele brandstoffen, de noodzaak is nu toch voor iedereen meer dan duidelijk!