Stand van zaken in het gasdossier

Het zijn weer spannende dagen op dit moment. In de loop van deze week presenteert minister Kamp het winningsbesluit voor het Groninger Veld voor het tweede halfjaar van 2015. Het gonst van de geruchten en het lijkt erop dat er in het tweede halfjaar 13,5 miljard kuub gas gewonnen gaat worden uit het Groninger Veld. Een vermindering, dat wel, maar onvoldoende. 27 miljard kuub is het maximum wat we in de Groninger Coalitie hebben afgesproken voor 2015. Volgende week woensdag, 1 juli,  bespreken we dit in de Statenvergadering. Onze inzet zal zijn de afspraken die we hebben opgenomen in het collegeprogramma. 

Daarnaast staat dit winningsplan los van de gaswinning in de kleinere velden. Het lijkt erop dat hier nu juist weer actiever gas gewonnen gaat worden. Zo hebben we ons recent bezig gehouden met gaswinningslocaties bij Blijham en Saaksum, waar door middel van fracking  (gaswinning met behulp van chemicaliën) gas gewonnen gaat worden. Ongewenst volgens ons, omdat dit niet bijdraagt aan de zo noodzakelijk energietransitie. We  moeten onafhankelijk worden van aardgas! Tegen de winning bij Saaksum heeft het provinciebestuur inmiddels bezwaar aangetekend bij de minister van EZ en de NAM. Bij Blijham is dit nog niet mogelijk omdat het hier een proefboring betreft. Wel hebben we ook voor deze locatie aangegeven dat gaswinning hier niet wenselijk is.

Aanstaande woensdag, 24 juni, spreken we in Provinciale Staten over de instelling van de Nationaal Coördinator. Belangrijk punt hierbij is de betrokkenheid van onze inwoners, die hoe dan ook in het proces betrokken moeten worden en niet alleen als informatiebron. Er moet met de Groningers worden gesproken en niet over de Groningers. Daarnaast willen we een duidelijke rol voor Provinciale Staten in het besluitvormingsproces rond de plannen die de nationaal coördinator gaat opstellen. We zullen vanuit Provinciale Staten door middel van een motie hier invulling aan gaan geven. Ook willen we dat de nationaal coördinator in gesprek gaat met Provinciale Staten. Dat verzoek is door ons samen met nadere partijen reeds ingediend en zal zoals het nu lijkt worden ingewilligd. 

Volop beweging is het gasdossier dus, maar absoluut geen reden om achterover te leunen en af te wachten. Wij blijven het proces nauwlettend volgen, zowel op provinciaal, landelijk als gemeentelijk niveau.