Het betreffende Statenlid heeft spijt van de tweet: ‘Ik zal dat niet weer op deze wijze doen’. We hebben naar aanleiding hiervan uitvoerig gesproken binnen de fractie en kunnen niets anders constateren dan dat het een actie was die we betreuren. We begrijpen dat de tweet verontwaardigde reacties heeft opgeroepen bij veel mensen. Wel zijn we heel erg geschrokken van het grof en hatelijk taalgebruik in veel van deze reacties. In een aantal gevallen gingen deze ver over de fatsoensgrenzen. Wij zijn altijd aanspreekbaar op onze gedragingen en uitingen, maar gaan wel uit van wederzijds respect. Onze fractie leeft intens mee met de familie en nabestaanden van Gino, wat zij meemaken is een niet te beschrijven drama. Wij wensen hun heel veel sterkte.

Hendri Meendering

Fractievoorzitter GroenLinks Provincie Groningen