De Statenfractie van GroenLinks in de Provincie Groningen is bezorgd over het mogelijke verlies van kennis en expertise op het gebied van jeugdzorg. Per 1 januari gaat de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg van de provincie naar de gemeenten. Voor veel instellingen in de jeugdzorg betekent dit een andere manier van werken die gepaard gaat met reorganisatie. Daarbij moet er ook afscheid worden genomen van vele medewerkers waarbij het onzeker is of ze ook worden aangenomen door de instellingen die de zorg voor de jeugd over gaan nemen.

GroenLinks wil graag dat de kennis en expertise van deze medewerkers, die vaak al jaren in de jeugdzorg werken, behouden blijft. Eerder vroeg GroenLinks al om een ‘banenpool’ maar deze lijkt nog niet aanwezig. Juist nu de provincie de jeugdzorg over draagt naar de gemeenten is het zaak om dit ook netjes te doen en geen ervaring en kennis verloren te laten gaan. Statenlid Gerda van Galen: ‘We zijn het aan de jeugdzorg-medewerkers en de cliënten verplicht om dit goed te regelen”
De Statenfractie van GroenLinks stelde schriftelijke aan het college van Gedeputeerde Staten om in beeld te krijgen wat de stand van zaken van dit werkgelegenheids-vraagstuk is en pleit voor een banenpool.