De Statenfractie van GroenLinks Groningen is bezorgd over het nieuws dat steeds meer drugscriminaliteit zich vestigt in Groninger buitengebieden. Met name boeren zijn slachtoffer van pogingen tot uitbuiting en intimidatie door criminelen. Omdat de landbouwsector financiële onzekerheid kent en er veel leegstand is van agrarisch vastgoed in de buitengebieden, zijn boerenbedrijven aantrekkelijk als schuilplaats voor criminele drugslabs. Via financiële afhankelijkheid, bedreiging en geweld worden boeren gedwongen om mee te werken. GroenLinks wil boeren hiertegen in bescherming nemen en stelt daarom vragen aan het college van Gedeputeerde Staten.

GroenLinks wil dat de Provincie Groningen zich inzet om voor boeren een eerlijker en stabieler verdienmodel te creëren. “We zien dat de landbouw kwetsbaar is. Er is in het verleden teveel ingezet op schaalvergroting en kostenreductie. Boeren maken per eenheid product te weinig winst. Wij willen daarom de omslag naar natuur-inclusieve landbouw gebruiken om voor boeren een stabiele en duurzame toekomst te scheppen”, zegt GroenLinks-woordvoerder landbouw Arjen Nolles.

Legalisering en regulering van XTC als bestrijdingsmiddel

Naast steun voor de boeren wil GroenLinks de opkomende criminaliteit ook op een andere manier tegengaan. Statenlid Bas de Boer pleit voor een progressieve aanpak: “Bij synthetische drugslabs gaat het vaak om de productie van XTC. Wij zien dat dit middel in onderzoeken als minder schadelijk, verslavend en sociaal ontwrichtend wordt beoordeeld dan bijvoorbeeld alcohol of tabak, maar desondanks illegaal blijft. Dit zien wij graag veranderen, omdat je met wetten en productiestandaarden een veiliger middel maakt, en tegelijkertijd criminelen een machtsmiddel ontneemt. Dit zou het voor lokale overheden makkelijker maken om de problemen te bestrijden. Daarom hopen we dat de landelijke politiek zich uitspreekt op dit punt.”