Statenleden aanwezig bij gasdebat in Den Haag

Een aantal leden van Provinciale Staten in Groningen zal morgen aanwezig zijn bij het debat in de Tweede Kamer over de gaswinning in Groningen. De kamer spreekt dan over het gasbesluit van minister Kamp en de plannen van Nationaal Coördinator Hans Alders. 

Statenleden van onder andere CDA, Groninger Belang, PVV en GroenLinks zullen de vergadering in Den Haag bijwonen. Provinciale staten hebben in meerdere moties de Tweede Kamer opgeroepen wijzigingen aan te brengen in zowel het gasbesluit als de plannen voor herstel en versterking. Onze fractie wordt in Den Haag vertegenwoordigd door onze woordvoerder in het gas- en aardbevingendossier Hendri Meendering.

De Statenleden hopen met hun aanwezigheid in Den Haag een extra signaal af te geven aan de leden van de Tweede Kamer dat het erg belangrijk is dat er nu hard gewerkt gaat worden aan de veiligheid voor de inwoners van Groningen, zowel door een lager niveau van gaswinning als door een voortvarende aanpak van herstel- en versterkingswerkzaamheden.