In Provinciale Staten van Groningen is woensdag 27 mei een motie aangenomen die het college van Gedeputeerde Staten oproept om bij de regering steun te vragen voor de gemeenten die vluchtelingenkinderen opvang willen bieden. De motie was ingediend door GroenLinks, ChristenUnie, PvdA, SP en PvdD en kreeg ook de steun van D66.

Met de oproep willen de partijen steun uitspreken voor het mogelijk maken van de opvang van alleenstaande vluchtelingenkinderen uit Griekenland. Dit volgt uit een verzoek van verschillende vluchtelingenorganisaties om in Nederlandse gemeenten 500 kinderen op te vangen. In de provincie hebben de gemeenten Groningen en Midden-Groningen zich aangesloten bij deze zogeheten ‘Coalition of the Willing’. De regering is echter terughoudend in het toestaan van deze opvang en heeft tot dusver geen toestemming gegeven.

De partijen in de Staten van Groningen willen daarom dat hun college namens deze gemeenten steun uitspreekt voor de opvang. Door deze wens per brief aan Staatsecretaris Broekers-Knol kenbaar te maken, hopen de Statenleden het kabinet op andere gedachten te brengen.