Op 5 april zijn deze twee top 100 lijsten van stikstofbronnen in Nederland openbaar gemaakt. Dit gebeurde bij de beantwoording van schriftelijke vragen van Tweede Kamerlid Laura Bromet (GroenLinks). Op beide lijsten staan 13 bedrijven en 1 veehouderij die in de provincie Groningen zijn gevestigd. De lijsten zijn samengesteld op basis van de gegevens die door de bedrijven zelf zijn doorgegeven. GroenLinks vraagt af zich hoe die in verhouding staan met de ruimte die ze van de provincie in hun vergunningen hebben gekregen. 

GroenLinks provincie Groningen stelt daarom schriftelijke vragen aan het college van de provincie Groningen. Hoe groot mag de uitstoot van deze bedrijven zijn op basis van de verstrekte vergunningen? Interessanter, wat is de top 25 van de provincie Groningen? GroenLinks wil graag in navolging van de top 100 lijsten een eigen Groninger lijst maken. Zodat duidelijk in beeld komt waar het verlagen van de stikstofuitstoot het meeste effect zal hebben. 

GroenLinks Statenlid Nadja Siersema-Orsel: “Te veel stikstof is slecht voor de natuur om ons heen, niet alleen voor de stikstof-gevoelige gebieden. Als je rondfietst zie je heel veel bramen en brandnetels, want die doen het goed op stikstof. Een te grote hoeveelheid hiervan verdringt andere planten. Wat niet goed is voor ons, want de balans is eruit.

Naast vragen over een eigen stikstof top 25 wil ik ook graag weten of we in beeld hebben waar de stikstof neerslaat in natuurgebieden. Niet alleen in onze provincie, want stikstof stopt niet bij de grens. Wij moeten de natuur uitbreiden en vooral meer beschermen, want natuur is een basisbehoefte. Daarom moeten we goed in beeld hebben wat de grootste bedreigers zijn.

De vragen en de lijst met de bedrijven in Groningen vind je in bijlage.