Tiltmeters het proberen waard

Op 19 juli vond nog een extra statencommissie plaats over het gebruik van Tiltmeters bij het vaststellen van schade door aardbevingen. Een Tiltmeters kan zeer nauwkeurig vaststellen of er sprake is van beweging in een gebouw en wanneer dit heeft plaatsgevonden. Vanuit Provinciale Staten was gevraagd om de mogelijkheden van het plaatsen van Tiltmeters te onderzoeken. 

Aan de Staten werd een rapportage gepresenteerd waarbij de conclusie was dat Tiltmeters wellicht toegevoegde waarde zouden hebben, alleen werd de noodzaak tot het toepassen van Tiltmeters niet onderschreven. De commissie en ook Groenlinks was van mening dat er ruimte moet komen om te experimenteren met de Tiltmeters en steunde dan ook de brief van Gedeputeerde Staten die opriep tot een experiment met Tiltmeters.