Tom van der Lee

Tussenbericht voortgang formatie provincie Groningen

Formateur Tom van der Lee (GL) laat weten dat de gesprekken met de zes onderhandelende partijen (GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, VVD, CDA, D66) om te komen tot een coalitieakkoord en een nieuw college van Gedeputeerde Staten van Groningen constructief en in een goede sfeer verlopen. Tom van der Lee: "Er wordt in de gesprekken diepgaand over de belangrijke thema's voor Groningen gesproken. Daar boeken we voortgang op. We zijn nog niet in de fase waarin er financiële knopen moeten worden doorgehakt. We hebben geen einddatum gesteld, maar willen wel tempo maken zonder dat dit ten koste gaat van de benodigde zorgvuldigheid."