Dat vertrouwen heeft zich kort geleden in de vorm van een vaststellingsovereenkomst gelukkig hersteld. Wat zijn we blij dat we er uit zijn en dat de doorstroming van verkeer vanuit het land naar stad en provincie weer gewaarborgd is. Ook de leefbaarheid in de stad Groningen zal er enorm op vooruit gaan door de realisatie van het Zuiderpark. 

De extra 78 miljoen euro die de provincie hieraan bij moet dragen, zal natuurlijk wel ergens vandaan moeten komen. Hiervoor werd onderzocht of er geld gehaald kan worden uit de projecten uit RSP (regiospecifieke projecten) die nog niet in uitvoering waren. We hebben het over de spoorverbinding Veendam-Stadskanaal, de Wunderline en de verbreding van de N33. Vandaag wordt de staten gevraagd om een deel van het geld uit de N33 en een deel uit het de Wunderline te gebruiken voor de bekostiging van de 78 miljoen voor de ringweg zuid. Voor de Wunderline zal dit betekenen dat de planning er waarschijnlijk minimaal onder leidt, onder andere omdat de verwachting is dat er geld uit het Just Transition Fund benut kan worden voor deze duurzame vorm van vervoer. Dat is dus al met al goed nieuws binnen de financiële uitdagingen. Maar waar Groenlinks echt blij mee is is dat de treinverbinding Veendam-Stadskanaal, onaangeroerd is gebleven. Reden dus om een klein vreugdedansje te doen in dit krachtenveld van euro’s en asfalt. Want beide spoorverbindingen zijn van sociaal economisch belang voor de regio’s Groningen en Duitsland. We houden natuurlijk wel vinger aan de pols in de verdere uitvoering als Statenleden.