Veel vragen voor Hans Alders

De uitspraken van Nationaal Coördinator Hans Alders roepen veel vragen op bij de statenfractie van GroenLinks. Terwijl gemeenten volgens Alders druk werken aan toekomstplannen presenteerde dezelfde Hans Alders afgelopen zaterdag al diverse oplossingen in de pers, zoals het samenvoegen van scholen, verpleeg- en verzorgingstehuizen.

Statenlid Hendri Meendering vindt dit te voorbarig. “Het is verstandig om alle mogelijkheden te onderzoeken, maar zolang er onderzoeken lopen is het raar dat de heer Alders zijn conclusies al naar buiten brengt”. Ook de uitspraak van Alders dat er sprake is van een fors lager aantal woningen wat verstevigd moet worden vinden we bijzonder. “De onderzoeken waar de heer Alders mee schermt kennen wij niet, wij in dan ook erg benieuwd naar deze onderzoeken”

De Nationaal Coördinator is ingesteld om een leidende rol te spelen in het aardbevingsdossier, waar partijen in betrokken zijn. GroenLinks vindt het dan ook van groot belang dat alle partijen gehoord worden voordat uitspraken naar buiten worden gedaan. Voor GroenLinks staat veiligheid voorop, op basis van een snelle en volledige aanpak. Aanstaande woensdag gaat de heer Alders met een aantal leden van Provinciale Staten in gesprek over zijn werkzaamheden als Nationaal Coördinator en de rol die Provinciale Staten hierbij vervullen. Het zal duidelijk zijn dat wij de recente uitspraken van Alders hierin betrekken.