Veel zinvol werk in de regio

Samen met de FNV organiseerde GroenLinks op 22 februari in Delfzijl een bijeenkomst over werkgelegenheid in Groningen. Marc Verschuren, GroenLinks-wethouder van Winsum, maakte duidelijk dat er veel werk is en dat er nog heel veel meer werk gaat komen in de zorg, de techniek, ICT en bouw. Helaas is vaak sprake van een ‘mismatch’ tussen vraag en aanbod. Daar moet nog veel gebeuren. Verschuren is trots op een interessant project in Winsum: het Wijkleerbedrijf. Studenten met nauwelijks een startkwalificatie in de zorg leren in de praktijk en lopen stage bij hulpvragers, die tegelijkertijd stagebegeleiders zijn.

Arnoud Hoogsteen van de FNV ziet evenals Verschuren grote kansen in de regio. Het 1000- banenplan waarvoor het ministerie geld heeft uitgetrokken, moet leiden tot werk voor minimaal duizend werkzoekenden in de bouw- en technieksector. De twaalf gemeenten die hieraan meedoen, zullen hun aanbestedingen zichtbaar maken in een regionale aanbestedingskalender. Daarmee weten lokale werkgevers welk werk eraan komt, zodat zij daarmee rekening kunnen houden. Ook gaan de gemeenten bij hun aanbestedingen voorwaarden opnemen, gericht op meer kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Maar betaald werk is ook weer niet zaligmakend, betoogde Tim Haan, lijsttrekker van GroenLinks Delfzijl. Plezier in je werk is het belangrijkste. Bovendien wordt ongelooflijk veel zinvol werk onbetaald verricht. Hij pleitte voor een experiment met het basisinkomen.