Verbazing bij GroenLinks over uitspraken Hans Alders

Nationaal coördinator Hans Alders lijkt nu al deels afstand te nemen van zijn eigen programma. Gisteren is hij begonnen met de inventarisatie van 2600 woningen in Noord Groningen om te beoordelen of en hoe deze woningen verstevigd moeten worden.

We zijn blij dat deze activiteiten nu opgestart worden, dat kan niet snel genoeg in werking gezet worden stelt GroenLinks Statenlid Hendri Meendering. Verbazing is er wel over de uitspraak van Alders dat er geen geld is om de woningen direct energieneutraal te maken. 

Dit is één van de uitgangspunten in de plannen van Alders en daar lijkt hij nu al vanaf te stappen. Veiligheid staat op nummer 1, daar is iedereen het over eens, maar het is ook de bedoeling om zoveel mogelijk te streven naar nul op de meter bij de te versterken woningen. 

Alders stelt dat hier nu geen geld voor is en verwijst hierbij naar de pot voor de waardevermeerderingsregeling die nu leeg is. GroenLinks vindt dit geen terechte verwijzing. Dit was een andere regeling, die los staat van de versterkingsopgave. Voor het echt energieneutraal maken van de te versterken woningen is veel meer geld nodig en daar is minister Kamp nog steeds naar op zoek zo heeft hij de tweede kamer recent meegedeeld. 

GroenLinks vindt de uitspraak van Alders dan ook voorbarig. Heel Nederland heeft tientallen jaren geprofiteerd van het Groninger gas, dan mogen we nu toch weer voorop lopen bij de energietransitie en naast het noodzakelijk versterken van de  woningen direct een grote stap vooruit zetten in de energietransitie. De partij heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten in Groningen.