Vragen over afname bosoppervlakte in Groningen

De Statenfractie is bezorgd over de snelle afname van het oppervlakte bos in de provincie Groningen: 12% sinds 2013. Daarom heeft Statenlid Harrie Miedema vragen gesteld aan het college van GS over de mogelijke oorzaken van de snelle afname en over mogelijke oplossingen, zoals herplant van bomen.
Uit onderzoek van Wageningen Environmental Research (Alterra) is gebleken dat in Nederland in de laatste vier jaar het areaal bos met 5400 ha is afgenomen. Het Dagblad van het Noorden meldt dat Groningen daar in verhouding een fors aandeel in heeft gehad. Het oppervlak bos is bij ons afgenomen van 8.621 hectare in 2013 naar 7.126 hectare in 2017; dat is een afname van 1.500 hectare (12%). Ten opzichte van 2009 is de afname nog groter, namelijk 17%. Dat is een zorgelijke ontwikkeling: niet alleen is bos een plek waar veel dieren en planten een onderkomen vinden, bomen zijn ook belangrijk omdat zij het broeikasgas CO2 opnemen.

Belangrijkste reden voor de afname is het aflopen van een subsidieregeling voor productiebos, waar in Groningen op grote schaal gebruik van werd gemaakt. De productiebossen in met name Oost-Groningen en rond de stad Groningen zijn de afgelopen jaren grotendeels gekapt en er heeft vrijwel geen herplant plaatsgevonden. Voor productiebossen geldt dat herplant niet altijd verplicht is.

Harrie Miedema, Statenlid voor GroenLinks:  "Het lijkt GroenLinks een goed idee dat de provincie maatregelen neemt om de verdere afname van de hoeveelheid bos in Groningen te verhinderen. Helemaal mooi zou het zijn als er gezorgd kon worden voor de aanplant van nieuwe bomen."

De vragen vind je in de bijlage.