Het streven is om Nederland in 2050 helemaal circulair te laten zijn. Is dat te optimistisch of gaat dat lukken? De meningen verschillen daarover, maar wat wel duidelijk is, is dat GroenLinks inzet op de circulaire economie van enorm belang vindt. In 2019 is het beleid hiervoor echt ingezet, maar alleen op basis van vrijwillige afspraken. Als fractie vinden wij dat er meer mogelijk moet zijn dan dat.

Wat gebeurt er in de provincie al op dit gebied? Momenteel draagt de provincie Groningen al enigszins bij door subsidiëring van bedrijven en start-ups die innovatief en duurzaam te werk gaan. Een goed begin, maar er liggen veel uitdagingen.
Een daarvan is het omvormen van de 'klassieke' woningbouw naar circulaire woningbouw. In december 2021 hebben onze Statenleden Bas de Boer, Stephanie Bennett en Melissa van Hoorn daar
schriftelijke vragen over gesteld aan Gedeputeerde Staten. Uit de antwoorden bleek dat de provincie meedoet aan Noord-Nederland bouwt Circulair en de City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen. Ook wordt er ingezet op activering van het Midden- en KleinBedrijf (MKB) richting circulair bouwen. Samen met BuildING en TNO is een aanvraag bij het Groeifonds gedaan voor een project dat Biobased Bouwen moet stimuleren.

Op dit moment ligt er een visie-document bij Provinciale Staten over de manier waarop we in de provincie op duurzame wijze gebruik kunnen maken van biogrondstoffen: de Strategie inzet biogrondstoffen (download). Denk daarbij aan het maken van plastic op basis van grondstoffen uit de landbouw. Deze visie zal tijdens de commissievergadering van 16 februari op de agenda staan; meekijken kan. De vergadering begint om 10:30 uur.

Een mooie inzet dus al. Maar om in 2050 volledig circulair te zijn, ook in onze provincie, is nog veel meer nodig. Als fractie blijven we brainstormen en het college controleren en waar nodig en mogelijk, aansturen. Heb jij ideeën of wil je met ons in gesprek over dit thema? Binnenkort willen we één van de bijeenkomsten van onze kennisgroepen over dit thema laten gaan. Je kunt je aanmelden via groenlinks@ps-provinciegroningen.nl
 

Meer weten

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/circulaire-economie/nederland-circulair-in-2050

Wil je meer weten over wat GL eerder schreef over circulaire economie?

https://dvhn.nl/meningen/Opinie/Steun-groen-en-lokaal-in-de-crisis-25736744.html

https://www.westerwoldeactueel.nl/2021/12/07/staan-tekorten-aan-bouwmaterialen-toekomstige-woningbouw-in-onze-provincie-in-de-weg-en-biedt-circulair-bouwen-daarbij-een-oplossing/

https://www.wetenschappelijkbureaugroenlinks.nl/onderzoek/circulaire-economie