Ziekenhuislocaties Oost-Groningen

GroenLinks in Provinciale Staten is het eens met de ruimtelijke visie van het College van GS over de plaats voor een nieuw ziekenhuis in Oost-Groningen: Winschoten ligt het meest voor de hand. GroenLinks wil echter wel weten waarom er bij de Ommelander ZiekenhuisGroep nog maar 2 locaties in de gemeente Oldambt in beeld zijn: Scheemda en het stadspark in Winschoten. De locatie naast Van der Valk in Zuidbroek aan de A7 is een derde mogelijkheid. De OZG levert tot nu toe weinig steekhoudende argumenten om hun voorkeur voor Zuidbroek te onderbouwen.

De eerste invalshoek voor het beoordelen van een vestigingsplaats voor een ziekenhuis is van ruimtelijke aard. De ruimtelijke ordening is immers een kerntaak van de provincie. Voor GroenLinks is onder meer van belang dat het aantal kilometers dat moet worden afgelegd door personeel, patiënten en bezoekers in de analyse wordt meegenomen. In of nabij een stedelijk centrum van een stad, liefst dichtbij een station levert meerdere voordelen op. Ook mensen zonder auto moeten eenvoudig bij het ziekenhuis kunnen komen.

Een tweede invalshoek betreft de gevolgen voor de sociaal-economische structuur van het gebied. Een vertrek uit Winschoten heeft een desastreus effect op de lokale werkgelegenheid en dat in een gebied waar het de afgelopen decennia niet crescendo is gegaan.

Uit de brief van het College van GS blijkt dat er door de OZG meer locaties in het Oldambt zijn bekeken. Waarom zijn de andere locaties afgevallen? Dat moet beter worden onderbouwd. Waarom is bijvoorbeeld het gebied tussen de A7 en De Blauwe Stad buiten beeld? Er kan immers een relatie worden gelegd tussen het ziekenhuis en de Blauwe Stad.

En waarom wordt er niet met meer creativiteit ingezet op de huidige locatie?

Het ziekenhuis is cruciaal in het totaal van regionale voorzieningen. Daarom moet het nieuwe ziekenhuisconcept toekomstbestendig is. Dat is in het belang van alle burgers van de regio. Als er zwaarwegende, zorggerelateerde argumenten zijn, moeten de ruimtelijke regels flexibel worden gehanteerd. Dat is de derde invalshoek waarmee GroenLinks naar deze kwestie kijkt.

Een keuze voor de locatie Zuidbroek wordt door de OZG onvoldoende onderbouwd, terwijl de locaties in het Oldambt door de OZG niet worden afgeschoten. Dat impliceert dat er ook in Winschoten een toekomstbestendig concept te realiseren is.

GroenLinks vindt met het College van Gedeputeerde Staten dat Zuidbroek niet voldoet aan de gewenste ruimtelijke regels. Als er betere argumenten met dito onderbouwing voor deze locatie op tafel komen dan zal het Provinciaal Bestuur echter opnieuw een afweging moeten maken. Tot dan blijft GroenLinks vóór de bouw van een nieuw ziekenhuis in Winschoten.

GroenLinks vindt aanvullend dat de nieuwe vestiging de positie van de ziekenhuizen in Delfzijl (Delfzicht) en Stadskanaal (Refaja) niet moet ondermijnen, maar versterken.