Zondag 6 april: Een nieuwe economie vereist een nieuwe politiek

Overal om ons heen ontstaan, dankzij of ondanks de recessie, kleine bedrijfjes. Vaak mooie initiatieven met een sociaal of duurzaam karakter, liefst allebei. Dit is het nieuwe ondernemen en, wat mij betreft, de basis voor onze nieuwe economie. Een economie waarin de cijfers niet meer leidend zijn. Geweldig dat we onze kinderen weer volop kunnen laten spelen in tweedehands kleren en eten uit onze moestuintjes, zonder dat we er raar op aan gekeken worden. Recycling, cradle tot cradle, lokaal inkopen, de biobased economy, het is allemaal hip.

Als Statenlid vraag ik me dan af wat de rol van de overheid hierin is, of kan zijn. We weten dat de overheid vaak grote bedrijven subsidieert en stimuleert. Daar zitten de mensen die de weg weten te vinden naar subsidies en fondsen. De provincie Groningen heeft een collegeprogramma dat op zich sociaal is en duurzaamheid uitstraalt. Maar toch lukt het niet afdoende om dat ook zo voor elkaar te krijgen. Afgelopen tijd waren er weer voorbeelden genoeg :  - Juridische afspraken met Essent over duurzaamheidsdoelstellingen leken boterzacht ten nadele van de provincies en gemeenten  - Het ontwerpbesluit van het Rijk over de aardgaswinning/ aardbevingen in Groningen is zo lek als als een zeef. Het besluit dat Groningers zekerheid moet geven over aardbevingen, bevat passages als " ... de toename van het seismisch risico, behoudens situaties waarbij de leveringszekerheid in het geding is, wordt geminimaliseerd." Oftewel: de NAM mag gewoon zoveel aardgas winnen als ze wil en heel Nederland moet lappen voor de kosten van de aardbevingen. En dat terwijl op veel plekken lokale duurzame energiebedrijfjes niet van de grond komen door gebrek aan procesgeld. De overheid kiest nog te vaak voor de makkelijke (oude) weg en helpt de bedrijven die zo kenmerkend zijn voor de oude economie. Als deze bedrijven dan niet doen wat de burgers willen, staan lokale overheden langs de zijlijn met vergunningen en het handhaven daarvan.  Is dat wat we willen? Nee! Ik niet in ieder geval. Nederlanders hebben nieuwe waarden en nieuwe belangen nu blijkt dat marktwerking eindig is. We zijn toe aan een nieuwe economie en dat vereist een nieuwe manier van politiek bedrijven. Overheden zouden burgerinitiatieven meer moeten stimuleren en steunen met bijvoorbeeld geld en coaching. Maar ook van grote bedrijven vragen om aan te sluiten bij bestaande initiatieven en het lokale mkb. Daar zitten de goede, progressieve ideeën van nu. Die lokale, kleine bedrijfjes sluiten vaak veel meer aan bij de huidige economische behoefte. Willen we uit de recessie komen, dan moeten we nu kiezen voor een nieuwe economie en daar hoort een nieuwe politiek bij.