Zorgen over afname aantal insecten: wat kunnen we doen?

GroenLinks maakt zich grote zorgen over de forse afname van het aantal insecten wereldwijd waarover berichten vandaag in de media verschenen. In de Tweede Kamer heeft ons kamerlid Rik Grashof daarom een spoeddebat over dit onderwerp aangevraagd.

Uit Duits onderzoek is gebleken dat het aantal insecten de laatste  decennia fors is gedaald.  In Duitse natuurgebieden gaat het om een vermindering met 75% sinds 1990. Er is geen reden om aan te nemen dat het in andere West-Europese landen beter zal zijn. De ontwikkelingen van natuur en landschap zijn daar ongeveer gelijk geweest.

De daling van het aantal insecten betekent dat er voor vogels, amfibieën, reptielen en kleine zoogdieren minder te eten is. Ook voor de bestuiving van planten en de afbraak van organisch materiaal zijn insecten onontbeerlijk.

Berichten over minder insecten komen niet alleen uit West-Europa. Uit wereldwijd onderzoek blijkt dat veel insectensoorten in aantal afnemen.

De oorzaak van de daling is niet met 100% zekerheid vast te stellen, maar het lijkt erop dat de intensivering van de landbouw een van bronnen van dit probleem is. Er komen steeds minder gebieden waar insecten zich thuis voelen. Bloemrijke weiden zijn zo goed als verdwenen en op akkerland en in de tuinbouw wordt intensief gespoten om insecten te bestrijden. Dat kan zo niet doorgaan.

We moeten toe naar vormen van landbouw waarbij ook ruimte is voor de natuur. De natuur-inclusieve landbouw is een stap op de goede weg: daar worden minder bestrijdingsmiddelen gebruikt en wordt ruimte gecreëerd voor insecten en dieren in landbouwgebied. De biologische landbouw gaat nog een stapje verder en maakt minimaal gebruik van bestrijdingsmiddelen.

GroenLinks wil in Groningen aandacht voor de vraag hoe we insecten behouden en daarmee het voortbestaan van ons ecosysteem kunnen verzekeren. Wat kunnen we hieraan in onze provincie doen?