Nieuws

Harrie Miedema: ons nieuwe Statenlid

Door het vertrek van Wiebe van der Ploeg naar het College van Gedeputeerde Staten is burgerlid Harrie Miedema Statenlid geworden. Hij werd op 13 april j.l. geïnstalleerd.

Lees verder

Ons nieuwe burgerlid: Herman Folkerts

Door de deelname van GroenLinks aan het College van GS is er ruimte gekomen voor een nieuw burgerlid: dat is Herman Folkerts geworden. Hij gaat in de commissie Mobiliteit en Energie samen met Harrie Miedema GroenLinks vertegenwoordigen.

Lees verder

GroenLinks in College van Gedeputeerde Staten

Wiebe van der Ploeg zit sinds 13 april namens GroenLinks zitting in het College van Gedeputeerde Staten. Hij heeft een groene portefeuille met onder andere natuur en landschap, visserij, landbouw en dierenwelzijn.

Lees verder

Goed nieuws

Nuon ziet voorlopig af van het gebruik van kolen in de nieuwe electriciteitscentrale in de Eemshaven. Tot 2020 wordt er in de centrale alleen gas verstookt. Hierover zijn afspraken gemaakt met de natuur- en milieuorganisaties.

Lees verder

Provincies krijgen fors minder geld van het rijk

De provincies krijgen in 2011 te samen 290 miljoen euro minder uit het provinciefonds. Ze hebben zelf afspraken gemaakt over de verdeling van deze korting op de korte termijn. Voor de langere termijn (in 2013 moeten de provincies 300 miljoen inleveren) konden ze het niet eens worden. De minister van Binnenlandse zaken heeft daarom zelf een verdeelmodel gemaakt.

Lees verder