Nieuws

Wij blijven

Defence for Children heeft op 2 april in de uitzending van de Vara Ombudsman de oprichting van Wij Blijven! bekendgemaakt. Dat is een vereniging van kinderen die langer dan vijf jaar in Nederland zijn en geen verblijfsvergunning hebben.

Lees verder

Nieuwe Afdeling Ten Boer feestelijk opgericht

Zaterdag 19 februari was de feestelijke oprichting van de GroenLinks afdeling Ten Boer. Ineke van Gent en burgemeester André van de Nadort plantten een els op het speelveldje bij o.b.s. De Huifkar. Dat was de laatste van drie elzen die GroenLinks aan de gemeente aanbod. De beide andere waren al eerder geplant.

Lees verder

OV in Groningen: beter, meer, sneller

GroenLinks Groningen vraagt aandacht voor beter Openbaar Vervoer. Betere aansluitingen, meer treinen en bussen, maar één versie van OV-chipkaart, gratis vervoer voor MBO-studenten beneden 18 jaar.

Lees verder

Wat wil GroenLinks in de provincie Groningen

GroenLinks kijkt positief met heldere boodschappen naar de toekomst. Het is een dynamische tijd, de samenleving verhardt. Het verleden heeft ons achterhaald met een economische crisis, een kredietcrisis en de klimaatcrisis. Er zijn scherpe keuzes nodig, ook in de provincie. GroenLinks zet zich in voor een mens- en natuurvriendelijke, dus groene en sociale provincie Groningen. GroenLinks gaat uit van solidariteit, emancipatie en betrokkenheid bij natuur en leefomgeving. Wij vinden dat de verrechtsing moet worden gestopt: geen polarisatie, verharding en populisme.

Lees verder

VoorGroningen manifestatie

Op zaterdag 26 februari was de manifestatie Voor een sociaal Groningen van GroenLinks, PvdA, SP en de FNV. Duizenden mensen hebben daarbij hun stem uitgebracht tegen de bezuinigingsplannen van de regering op de sociale voorzieningen. Om half vijf werden de uitgebrachte stemmen VoorGroningen aangeboden aan de Commissaris van de Koningin Max van den Berg die ze zal doorgeven aan het kabinet.

Twitter mee met #voorgroningen.