“ Focusing your life solely on making a buck shows a certain poverty of ambition. It asks too little of yourself. And it will leave you unfulfilled. It's only when you hitch your wagon to something larger than yourself that you realize your true potential. ”
Barack Obama

Door echt naar de wensen en zorgen van mensen te luisteren en dit te vertalen naar positief beleid, hoop ik de samenleving echt te kunnen helpen en de wereld een stukje beter te maken. Na anderhalf jaar in het campagneteam en een half jaar in het bestuur van DWARS Groningen, ga ik hier nu mee verder in de Provinciale Staten. Ik hoop in mijn tijd hier veel te bereiken en Groningen van dienst te kunnen zijn!

Ik heb in mijn leven altijd veel kansen gehad op een goede toekomst, en ik zou het graag voor iedereen mogelijk maken om dezelfde kansen te hebben. Bereikbaarheid is hiervoor een basisbehoefte, daarom wil ik ervoor zorgen dat elke hoek van de provincie via schoon en betaalbaar OV te bereiken is. Door voorbij onze grenzen te kijken, vinden we mogelijkheden die ons verder brengen. Daarom wil ik Groningen internationaler maken, door het duurzaam te verbinden en kansen dichterbij te brengen. Ook wil ik de bewoners dichter bij het bestuur brengen. Door te luisteren, maar ook door burgers actief mee te laten doen en te laten beslissen. Een keer per vier jaar je stem laten horen is niet voldoende, democratie gaat veel verder dan dat. Omdat (bijna) alles in ons leven politiek is, moet het besluitvormingsproces dit ook weerspiegelen. Ik wil daarom de burger meer dit proces betrekken.

Portefeuilles:

  • Openbaar Vervoer
  • Ruimtelijke Ordening/Omgevingsvisie
  • Digitalisering
  • Burgerparticipatie
  • Openbare Orde en Veiligheid
  • Internationaal
  • Sport

Contact: b.de.boer@ps-provinciegroningen.nl