Ik ben Els Struiving, al vele jaren actief in de wijk Paddepoel, een typische jaren ’60 wijk in de stad: eerst als mede-oprichter van Paddepoel Energiek en initiatiefnemer van een buurtwarmteproject, nu als coördinator van Wijkpaleis Paddepoel, een ontmoetingsplek en informatieloket voor bewoners. Daarnaast werk ik drie dagen in de week bij Energie VanOns, het energiebedrijf voor groene stroom uit eigen buurt, als adviseur voor lokale warmte en communicatie.

Energie inzetten voor de gemeenschap
Overal in de provincie zijn groepen bewoners actief. Ze strijden voor het behoud van een dorpswinkel, gaan zelf groen gas maken, leggen zonnepanelen op boerenschuren, organiseren inzamelacties, bouwen woonhofjes voor ouderen, praten mee over versterkingsoperaties. Voor deze bewoners wil ik me hard maken. 

Lokale problemen lokaal oplossen
Bewonersinitiatieven zijn geen nieuw fenomeen. Maar in deze tijden, waarin leefbaarheid op het platteland onder druk staat, wordt hun rol steeds belangrijker. 
Door die initiatieven serieus te nemen en structureel te ondersteunen kunnen ze zich beter organiseren en staan ze sterker. Er zal een netwerk van bewoners ontstaan dat in staat is om lokale problemen ook lokaal op te lossen. 

Wat wil ik voor bewoners bereiken
In de huidige maatschappij staan veel mensen buitenspel. Ook in onze provincie. Door gebrek aan geld en perspectief zijn ze meer bezig met de vraag ‘hoe haal ik het eind van de maand’ dan met het vergroenen van hun voortuintje. Ze hebben niets aan ambitieuze plannen voor de energietransitie maar wel aan hulp bij energiebesparing. Juist voor hen is een systeem van krachtige lokale initiatieven belangrijk. Met energiecoaches die gratis besparingsadvies bieden, loketten in het buurthuis voor hulp bij het aanvragen van subsidies, een buurtbus of wijktaxi.
Een sociale energietransitie zet de mens voorop, helpt bewoners met besparen en verduurzamen en geeft steun aan lokale initiatieven.

“ Met bewonerskracht naar een sociale energietransitie ”