Hierbij moeten we zorgen voor voldoende werkgelegenheid en een inkomen voor onze inwoners waarmee ze volwaardig mee kunnen doen in onze maatschappij. Dat kan gewoon als we inzetten op nieuwe vormen van energie en bijvoorbeeld de landbouw die we weer als onderdeel gaan zien van onze natuur en niet als industriële productiebedrijven, waarbij we als eerste de intensieve veehouderij gaan afbouwen in onze provincie. Een landbouw dicht bij de natuur en dicht bij onze inwoners. Lokaal gebruiken wat we lokaal produceren.

Er gaat veel voor onze inwoners veranderen, daar nemen we ze in mee. Veranderingen zijn niet altijd leuk, maar als we onze provincie leefbaar willen houden voor toekomstige generaties zullen we moeten veranderen. Dat gaan we samen doen, want de provincie is niet van ons als politici, maar van alle inwoners, daarom is het gebruikmaken van je stemrecht ook zo belangrijk.

Een stem op GroenLinks is dan ook een keuze voor veranderingen die onze provincie nog mooier gaan maken en klaar om toekomstbestendig door te geven aan onze kinderen en onze kleinkinderen. Het kan gewoon!