Veel politieke ervaring deed ik op in werkgroepen en later ook als raadslid in de gemeente Groningen en als statenlid van de provincie Groningen. In 2007 verliet ik de politieke frontlijn en bewoog me sindsdien meer op de achtergrond van de GroenLinkse Groninger politiek.

Met mijn werk op het gebied van de energie en milieukunde aan de Universiteit van Groningen kon ik naast de politiek ook in de wetenschap volop mee denken over onder meer duurzaamheid en klimaatbeleid op wereldniveau, nationaal niveau, regionaal niveau en plaatselijk niveau.

Ik heb mij ontwikkeld van een echte natuurwetenschapper tot een interdisciplinaire denker over de problemen en de oplossingen daarvoor in onze maatschappij. De technische kant lijkt vaak ingewikkeld bij problemen maar het goed begrijpen van de sociale kant is meestal veel belangrijker.

Net zo als in de jaren 70, jeuken mijn vingers opnieuw en wil ik vanuit de betrekkelijke rust van het pensioen weer aan de bak in de politiek. Bij de oprichting van GroenLinks heb ik het belang van samenwerking gevoeld. Ik vind dat ook vandaag samenwerking van progressieve krachten geboden is en daaraan wil ik meewerken. Progressieve politiek moet weer haar basis terugvinden, Aan die zoektocht wil graag mijn tijd wijden.