Sinds januari 2022 ben ik gedeputeerde van GroenLinks voor de provincie Groningen met energietransitie, klimaat, water en Nationaal Programma Groningen in de portefeuille. Geboren in België uit een Congolese vader en een Nederlandse moeder ben ik in het Ommeland en Noord-Drenthe getogen. De samenleving buiten de stad was soms hard voor een opgroeiend meisje van kleur. Maar langs slootkanten en struinend door de Onlanden vond ik altijd rust en geluk. Daar is mijn enorme liefde voor water en natuur ontstaan, zowel privé als in mijn carrière. Klimaatverandering, wateroverlast en drinkwatertekorten in combinatie met bodemdaling door gaswinning en veeninklinking zijn in onze provincie belangrijke onderwerpen. Over deze problematiek mag niet populistisch worden gedaan.

Politieke beslissingen op basis van de inhoud zijn van belang. Daarom heb ik er voor gezorgd dat water en bodem als sturend principe meegenomen worden in het ruimtelijke beleid. Het is voor mij belangrijk dat inwoners van onze provincie duurzaam, zonder energiearmoede en zonder zorgen over aardbevingen kunnen leven.