“ Als niets zeker is, is alles mogelijk. (Margaret Drabble)

'Carpe Diem' ('Pluk de dag', want je weet niet wat morgen brengt) ”

In mijn dagelijks leven ben ik teamleider Beleid en Strategie bij het mooiste waterschap van Nederland (Noorderzijlvest); in dit gebied stroomt het water nog op een natuurlijke manier van hoge beekdallandschappen naar de zee. Maatschappelijke betrokkenheid vind ik belangrijk: we maken er met elkaar wat van. Vandaar mijn Statenlidmaatschap: hierin kan ik als volksvertegenwoordiger verschil maken op onderwerpen die van belang zijn voor onze samenleving.

Gelijkheid is iets waar ik aan wil werken: kansen voor iedereen in de samenleving, onafhankelijk van je afkomst, kleur, overtuiging, seksuele geaardheid of beperkingen. Initiatieven die daarin ontplooid worden wil ik vanuit de provincie Groningen ondersteunen en stimuleren. Dat komt terug in mijn andere portefeuilles: iedereen heeft recht op een schone leefomgeving, duurzaam vervoer, te kunnen werken en te kunnen ondernemen. Dit zal ik de komende vier jaar in de praktijk brengen door mensen op te zoeken en goed te luisteren naar de behoeften. Ik ga me inzetten voor een plan van aanpak diversiteit en inclusie voor de Provincie Groningen. Daarnaast zal ik strijden voor het hoogste ambitieniveau van de fietsstrategie: goede aansluitingen tussen het stedelijk gebied en de Ommelanden en lange- afstandroutes waarin alle vormen van duurzaam fietsen veilig gebruikt kunnen worden. Qua milieutoezicht zal ik aandacht besteden aan gedegen toezicht en handhaving op bedrijven met risico’s. Terwijl we nu bekend staan als gaswinningsprovincie kunnen we met duurzame economische ontwikkelingen in de provincie, inclusief kennisuitwisseling met hogescholen en universiteiten (inter)nationaal bekend worden als de duurzame ondernemersprovincie. We bieden MKBers een goed vestigingsklimaat. Waarmee ook de werkgelegenheid in de provincie zal verbeteren.

Portefeuilles:

  • Ondergrond
  • Asfalt
  • Fiets
  • Circulaire economie
  • Diversiteit en Inclusie

Contact: m.k.van.hoorn@ps-provinciegroningen.nl