Samengaan in één provincie wordt niet uitgesloten. GroenLinks kijkt hierbij niet alleen over de provinciegrens maar ook over de landsgrens. GroenLinks wil de samenwerking met Duitsland waar mogelijk verder versterken. Het succes van de Wunderline, de treinverbinding tussen Groningen en Bremen, geeft aan dat samenwerking loont. Door taalcursussen Duits aan te bieden aan werklozen, kunnen zij ook over de grens aan de slag.Gemeenten komen voor steeds grotere taken te staan met onder meer de decentralisatie van de zorgtaken. Samenwerkingsverbanden zijn hiervoor geen stabiele langdurige oplossing en democratische controle hiervan is zwak. GroenLinks is daarom voorstander van herindeling. Hierbij komt de vorming van nieuwe gemeenten  van onderop en luistert de provincie naar de gemeenten en de inwoners.