Door mee te werken aan initiatieven van onderop stromen er nieuwe ideeën binnen en is er meer draagvlak voor provinciaal beleid. GroenLinks is voor een experiment met dorpsraden.