Een goede afstemming is hierbij van groot belang, zodat inwoners zich niet overvallen voelen en er ruimte is voor echte inbreng. De referendumverordening is hierbij één van de instrumenten die ingezet kan worden door de inwoners van de provincie Groningen. Informatie moet daarnaast laagdrempelig beschikbaar zijn en afgestemd worden op de verschillende doelgroepen.