Werkgevers moeten zich inzetten voor brede welvaart. Economische ontwikkelingen moeten hand in hand gaan met het behouden en beschermen van ons landschap en de natuur. Ook moeten economische ontwikkelingen afgestemd worden op de klimaatdoelstellingen. Ecologie en economie zijn voor GroenLinks onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat betekent dat we werkgelegenheid en bedrijven die aansluiten bij de verduurzaming van onze leefomgeving verwelkomen.