Het snel veranderende weer (grote droogte en overstromingen) en de snelle stijging van de zeespiegel laten ons zien dat de klimaatverandering nog sneller gaat dan we dachten. Er moeten dus grote stappen worden gezet in de energietransitie. GroenLinks wil dat we in de provincie Groningen in 2030 alle energie halen uit zon, wind, restwarmte van fabrieken, aardwarmte en biogas. Groningen wordt dé waterstofregio. Groene waterstof wordt een belangrijke energiedrager als grondstof voor de chemische industrie en in de zware mobiliteit. Inwoners en bedrijven kunnen zelf veel doen aan de energietransitie. Te beginnen met isoleren en daarna zelf duurzame energie opwekken. Voor mensen die te weinig geld hebben komt er ondersteuning. Woningcorporaties moeten haast maken met de verduurzaming, zodat huurders met minder energie(kosten) hun huishouden draaiende kunnen houden. Windmolenparken en zonneparken komen alleen op plekken waar ze weinig overlast opleveren en mensen die in de buurt wonen gaan mee profiteren van de opbrengst.