Met dat geld gebeurt nu niets, terwijl we het geld hard nodig hebben. Een gedeelte van dat eigen geld kan ingezet worden om Groningen mooier en leefbaarder te maken. Door het geld goed in te zetten, verdient het zichzelf terug en is het effect voor de leefbaarheid van Groningen vele malen groter dan alleen de rente die het nu oplevert. Ook kan een gedeelte uitgeleend worden, bijvoorbeeld als een revolverend fonds. Daarmee kunnen duurzame projecten worden voorgefinancierd en wordt werkgelegenheid gecreëerd. 

De algemene uitkering van het rijk, het Provinciefonds, is gelabeld geld voor bijvoorbeeld bodemsanering, natuur en wegen. GroenLinks wil geen eigen provinciaal geld uitgeven aan nieuwe wegen, wel aan natuur en landschap, OV en fiets.

Het vrij besteedbare, flexibele budget moet afgestemd worden op de begroting: dalen de uitgaven, dan is er een minder groot flexibel budget nodig. Dat geld kan dan geïnvesteerd worden. Bij een dalende rijksbegroting zal er ook sprake zijn van een dalende provinciale begroting, omdat er dan minder geld wordt uitgekeerd via het Provinciefonds. GroenLinks vindt het belangrijk om de kerntaken van de provincie te ontzien bij verdergaande bezuinigingen. De provincie moet ook haar sociale gezicht laten zien.

Door verdergaande samenwerking met de andere noordelijke provincies kan efficiënter en dus goedkoper worden gewerkt, bijvoorbeeld door Europese subsidieaanvragen beter te organiseren. Groningen kan het geld uit  het Waddenfonds ook effectiever benutten, door vaker  in te zetten op cofinanciering.