GroenLinks wil dat iedereen de mogelijkheid krijgt om te investeren in verduurzaming van je woning, of je nu eigenaar of huurder bent, met structurele oplossingen. De inwoners van Groningen worden gestimuleerd om zonnepanelen op hun eigen huis te plaatsen. De huidige regelingen voor zonnepanelen worden vanaf 2025 minder gunstig gemaakt door het kabinet. De provincie gaat de inwoners van Groningen zoveel mogelijk stimuleren om gebruik te maken van de huidige, gunstige regelingen.

Draagvlak is cruciaal om de energietransitie op een eerlijke manier te laten plaatsvinden. De provincie steunt energiecoöperaties die aan de slag gaan met het opwekken van zonne- en windenergie. De provincie zorgt dat kennis over duurzame opwekking van energie met energiecoöperaties kan worden gedeeld in een netwerk van lokale initiatieven en gemeenten. Ook gemeenten zonder coöperaties kunnen hierin meedoen om te leren van opgedane ervaring uit andere gemeenten. Kennisuitwisseling over de vraag hoe iedereen kan profiteren van lokale energieopwekking staat daarbij centraal. Inwoners moeten goede begeleiding kunnen krijgen bij het oprichten van een energiecoöperatie.