GroenLinks wil dat het voor iedereen financieel haalbaar is, om zijn of haar woning te isoleren en om zelf duurzame energie op te wekken. De provincie heeft als taak om zich in te zetten voor energiebesparing. Oude woningen moeten geïsoleerd worden en nieuwe woningen energieneutraal gebouwd worden. Er wordt fors ingezet op het energiezuinig maken van de bestaande woningvoorraad, te beginnen met huurwoningen en de goedkopere particuliere woningen. Schadeherstel moet worden gecombineerd met het energiezuinig maken van huizen. Wij willen lagere energielasten voor inwoners.  Er moet worden geinvesteerd in een duurzaam economisch perspectief voor Groningen. Hierbij willen wij lokale ondernemers betrekken. Zon- en windenergie zijn een duurzaam alternatief en creëren werkgelegenheid. Daar zitten de kansen.

Er moet een revolverend fonds worden opgericht, waaruit leningen voor duurzame verbouwingen aan een woning kunnen worden verstrekt. De commissie Meijer en de Groninger Bodembeweging zijn al met goede voorstellen gekomen. Groningen kan koploper duurzaamheid worden door de uitgezette programmalijnen van de commissie Meijer goed uit te voeren en in te zetten op een duurzaam perspectief voor Groningen. Door vol in te zetten op energiebesparing en de opwekking van schone energie, krijgt Groningen een enorme voorsprong in kennis en ervaring in energiebesparing en de productie van schone energie.