Vanuit het Rijk is er inmiddels een regeling getroffen waardoor mensen met een kleinere beurs compensatie kunnen krijgen. GroenLinks wil een structurele oplossing voor dit probleem.