We zorgen ervoor dat alle mensen veilig gebruik kunnen maken van de straat, paden en wegen. Fietspaden worden verbreed en het fietsnetwerk wordt geschikt gemaakt voor verschillende soorten fietsers: snel voor forenzen en sporters, veilig en comfortabel voor mensen met een beperking, ouderen en scholieren. Samen met gemeenten gaan we ervoor zorgen dat wegen in dorpskernen, gemengde wegen in het landschap en sluiproutes op parallelwegen langs de provinciale weg autoluw gemaakt worden, zodat fietsers de ruimte hebben. Daarnaast verwerken we goederentransport en pakketbezorging zoveel mogelijk in de mobiliteitsketen, zodat het hoge aantal vrachtwagens en bezorgbusjes afneemt of wordt vervangen door fietsbezorgers. Ook zorgen we ervoor dat hubs makkelijk bereikbaar zijn per fiets. We gaan actief het fietsgebruik stimuleren, terwijl we ook meer aandacht besteden aan het veilig gebruik van elektrische fietsen en speedpedelecs. Bij investeringen in (fiets)infrastructuur kiezen we voor circulaire en natuurinclusieve bouw en gebruik van duurzame materialen. Tot slot luisteren we naar wensen uit de gemeenschap en ondersteunen initiatieven die het mobiliteitsbeleid nog leuker, makkelijker en gezonder maken!

Groningen heeft een fantastisch netwerk van doorfietsroutes, die de stad verbindt met omliggende kernen. Dit gaan we uitbreiden om ook (grote) kernen in het Ommeland beter bereikbaar te maken. Ook leggen we meer brede, recreatieve fiets- en voetpaden in het landschap aan, zodat inwoners en toeristen op aangename wijze kunnen genieten van de Groninger natuur, omgeving en dorpen.