Door de opkomst van de elektrische fiets kunnen fietsers steeds grotere afstanden afleggen en dat betekent extra vraag naar meer en langere snelfietspaden.  Hieraan moet de provincie tegemoet komen met brede fietssnelwegen en oplaadpunten. Daarnaast moet de verkeersveiligheid van fietsers meer aandacht krijgen. Door de aanleg van meer recreatieve voet- en fietspaden in de provincie, komt er meer kleinschalig toerisme naar Groningen.  Om dit te bereiken moet de provincie meer geld reserveren voor de fiets.  Nu loopt Groningen ver achter op andere provincies. Dat moet en kan beter.