Naast de rijksbijdragen biedt op dit moment met name de motorrijtuigenbelasting mogelijkheden om inkomsten te generen. Omdat veel taken door het rijk zonder overheveling van budgetten aan lagere overheden zijn overgedragen, willen we kijken naar vormen van belastingheffing door de provincie, gericht op deze taken, waarbij het besteedbaar inkomen van onze inwoners niet onder druk mag komen te staan.

Activiteiten van de provincie op het gebied van vergunningverlening en andere noodzakelijke werkzaamheden dienen altijd kostendekkend te zijn. De provincie past goed op het aanwezige vermogen door risicovolle beleggingen te mijden. Daarnaast investeert de provincie op geen enkele wijze in sectoren die op welke wijze dan ook milieubelastend of dieronvriendelijk zijn.