Een omslag in de hele voedselketen is nodig: van boer tot consument, van bank tot supermarkt. De provincie speelt hierin een cruciale rol en die rol moeten we oppakken, zodat de landbouw in Groningen toekomstbestendig en natuurinclusief wordt. Bij natuurinclusieve landbouw wordt de biodiversiteit versterkt, flora en fauna bevorderd en het bodemleven verbeterd. Waarbij gezond en duurzaam voedsel betaalbaar en bereikbaar blijft voor iedereen en de boer een fatsoenlijk inkomen krijgt. Gezien de grote problemen in de landbouw op dit moment, o.a. door de stikstofproblematiek, is nu de tijd rijp om grote stappen te zetten in de landbouwtransitie.